ISI YALITIMI

İnsanların konforlu bir yaşam sürebilmeleri;

20-22°C sıcaklık ve yüzde 50 bağıl nem değerine sahip olan ortamlarda mümkün olabilir. Kış aylarında dış ortam sıcaklıkları 20°C nin oldukça altında seyreder. Yaz aylarında ise hava sıcaklıkları 20°C nin oldukça üstündedir. Isıl enerji; yüksek sıcaklıklı ortamdan düşük sıcaklıklı ortama transfer olur. Bu nedenle yapılarda; kışın enerji kayıpları, yazın ise istenmeyen enerji kazançları meydana gelir.

Yapılarda ve tesisatlarda ısı kayıp ve kazançlarının sınırlandırılması için yapılan işleme Isı Yalıtımı denir. (kaynak :izoder)

Aşağıda EPS nin eşdeğer kalınlıktaki yalıtım malzemeleriyle karşılaştırmasını bulabilirsiniz.

Piyasada kullanılan strafor paketlerindeki kaplama alan miktarı aşağıdaki gibidir