Blog

ENERJİ KİMLİK BELGESİ

Enerji kimlik belgesi ne ise yarar

Oturulan ya da yeni binaların yalıtım özelliklerini, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimini, binanın asgari enerji ihtiyacı ve enerji tüketim bilgilerini içeren belgelere “Enerji Kimlik Belgesi” denir.

Binalarda Enerji Performansı yönetmeliği 5 Aralık 2008 tarihinde yayınlanmış olup bu yönetmeliğe göre 01.01.2011 tarihinden itibaren yapı ruhsatı alacak yeni binalarda “Enerji Kimlik Belgesi” hazırlanması zorunlu hale getirilmiştir. 2017 tarihine kadar oturulan yapıların tamamının Enerji Kimlik Belgelerini alması zorunludur.

Enerji Kimlik Belgesinde, binanın kullanım alanı başına düşen yıllık enerji tüketimi ve sera gazı salınımı ‘’A’’ ile ‘’G’’ arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılacaktır.

Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi o dönemin yönetmeliğine uygun hazırlanılacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir. 5 Aralık 2008 tarihli 27050 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ile yeni ruhsat alınacak binaların Enerji kimlik belgesi almasını proje aşamasında zorunlu kılmıştır.

Oturulan binalarda en geç 2017 yılına kadar Enerji Kimlik Belgesi alınması zorunlu hale getirilmiştir.. Yeni yapılarda EKB almak için Isı yalıtımı zorunlu olup, eski binalarda zorunlu değildir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir